half

 
Słownik angielsko-polski PWN
half [hɑːf Wymowa]
1 rz. połowa; MAT pół
one and half półtora
to divide sth in half podzielić coś na pół
half fare bilet ze zniżką 50%
2 przym., zaim.
half a kilo pół kilograma
half of the voters połowa wyborców
half past six (w)pół do siódmej
3 przysł. do połowy; na wpół
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich