g.t.w.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
g.t.w. (good this week) – ważny (płatny) w tym tygodniu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich