file

 
Słownik angielsko-polski PWN
file [faɪl Wymowa]
1 rz. teczka na dokumenty; akta; TECHN pilnik; INFORM plik
2 cz. pch. (dokument) włączać do akt, włączać do archiwum; (skargę) wnosić; (petycję) składać
3 cz. npch.
to file for (a) divorce wystąpić o rozwód
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich