econ

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
econ:
a) (economic) – ekonomiczny, gospodarczy
b) (economics) – ekonomia
c) (economy) – ekonomia, ekonomika, gospodarka; oszczędność; organizacja, struktura
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich