draw

 
Słownik angielsko-polski PWN
draw [drɔː Wymowa]
1 cz. pch. rysować; ciągnąć; FIN pobierać, wyciągać; GRY losować
2 cz. npch. rysować; SPORT remisować
3 rz. loteria; SPORT remis
draw in cz. npch. (noce, dni) stawać się krótszym
draw out cz. pch. przeciągać, przedłużać
draw up cz. pch. (dokument) sporządzać; (krzesło) przysuwać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich