destination

 
Słownik angielsko-polski PWN
destination [ˌdestɪˈneɪʃn Wymowa] rz. cel podróży; miejsce przeznaczenia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich