dependent

 
Słownik angielsko-polski PWN
dependent [dɪˈpendənt Wymowa] przym. zależny
to be dependent on sth być uzależnionym od czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich