dd

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
dd:
a) (delivered, d/d) – dostarczony, wręczony, odwieziony, odebrany
b) (day's date) – w dniu dzisiejszym
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich