dd/s

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
dd/s (delivered sound) – (towar) dostarczono w dobrym stanie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich