d.o.p., DOP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
d.o.p., DOP (documents on payment) – dokumenty przy zapłacie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich