d.a.s.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
d.a.s. (documents alongside ship) – ładunek/dostawa dostarczony (-a) do burty statku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich