d.a.d.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
d.a.d. (documents againsts discretion) – dokumenty do uznania
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich