d/a, D/A

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

d/a, D/A,:
a) (…days after acceptance, d/a) – …dni po akceptacji
b) (deposit account, d/a) – rachunek depozytowy, rachunek wkładów
c) (documents against acceptance) – dokumenty w zamian za akcept
d) (documents attached) – dokumenty załączone
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich