cont’d

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

cont’d (continued) – kontynuacja, ciąg dalszy (c.d.), trwający
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich