clear

 
Słownik angielsko-polski PWN
clear [klɪər Wymowa]
1 przym. jasny, zrozumiały; (niebo) czysty; (podpis) wyraźny
it’s clear that... to oczywiste, że...
2 cz. pch. (gruz) usuwać; (stół) uprzątać; (pokój) opróżniać
3 cz. npch. (niebo) przejaśniać się; (mgła) rozwiewać się
4 przysł.
to stay clear of sb/sth trzymać się z dala od kogoś/czegoś
clear up
1 cz. npch. robić porządek; (pogoda) poprawiać się; (zagadka) wyjaśniać się
2 cz. pch. (bałagan) uprzątać; (tajemnicę) wyjaśniać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich