can1

 
Słownik angielsko-polski PWN
can1 [kæn Wymowa] cz. modal. móc; umieć, potrafić
can you do it? możesz to zrobić?
what can I do for you? czym mogę służyć?
can she swim? czy ona umie pływać?
can you see/hear it? widzisz/słyszysz to?
I couldn’t understand her nie rozumiałam jej
you could be wrong być może się myliłeś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich