cal.d.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
cal.d. (calendar day) – dzień kalendarzowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich