c.a.d., CAD, C.A.D.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
c.a.d., CAD, C.A.D.:
a) (Capital Adequacy Directive) – dyrektywa UE, dotycząca współczynnika adekwatności kapitałowej na podstawie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NCA)
b) (Canadian Dolar) – dolar kanadyjski (waluta Kanady)
c) (Cash Against Documents, c.a.d., C.A.D.) – płatne gotówką w zamian za dokumenty przewozowe
d) (Computer Aide Design) – projektowanie wspomagane komputerowo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich