baptism

 
baptism [ˈbæptɪzəm Wymowa] rz. chrzest
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich