bank

 
bank [bæŋk Wymowa] rz. brzeg; FIN bank
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich