abbreviation

 
Słownik angielsko-polski PWN
abbreviation [əˌbriːvɪˈeɪʃn Wymowa] rz. skrót
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich