a.

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

a.:
a) (about) – około, mniej więcej
b) (accepted) – przyjęty (-a), (-e), (-o), zaakceptowany, (-a), (-e), (-o)
c) (active) – aktywny, (-a), czynny, (-a)
d) (arrived) – przybył (-a)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich