a/a

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
a/a (for account of ...) – na rachunek ...
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich