a., A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
a., A. (accepted) – przyjęty (-a), (-e), (-o), zaakceptowany (-a), (-e), (-o)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich