Yrs.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Yrs.:
a) (years) – lata
b) (Yours) – wasz, twój (np. list)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich