Uk, U/k, UKN

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Uk, U/k, UKN (unknown) – (np. adresat) nieznany
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich