USM

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
USM (Unlisted Securities Market in UK) – rynek papierów wartościowych nienotowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich