UP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
UP (unemployment pension) – zasiłek dla bezrobotnych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich