S.E., S/E, St.Ex., St.Exch.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
S.E., S/E, St.Ex., St.Exch. (stock exchange) – giełda papierów wartościowych
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich