Qt, Qual.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Qt, Qual. (quality) – jakość, gatunek, cechy dobrej jakości, przymiot
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich