Partn.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Partn.:
a) (partner) – partner, uczestnik, wspólnik,
b) (partnership) – spółka, współudział, współuczestnictwo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich