O.B., O/B

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
O.B., O/B:
a) (opening of books) – otwarcie ksiąg
b) (order book) – księga zamówień
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich