Nat.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Nat.:
a) (national) – narodowy, państwowy
b) (nationality) – narodowość
c) (natural) – naturalny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich