NNW, N.N.W.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NNW, N.N.W. (North–North–West) – północno–północny zachód
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich