NNE, N.N.E.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NNE, N.N.E. (North–North–East) – północno–północny wschód
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich