NATO, N.A.T.O.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NATO, N.A.T.O. (North Atlantic Treaty Organization) – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, utworzona 1949, siedziba Waszyngton; Polska jest członkiem od 1999
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich