NAR

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NAR (Nominal Annual Rate) – nominalna roczna stopa procentowa (dotyczy np. spłaty kredytów bankowych); różni się od efektywnej stopy procentowej (EAR) w sytuacji, gdy spłaty rat następują częściej niż raz do roku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich