MIS

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
MIS (Management Information System) – system informacji zarządczej, dostarczający informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania jednostką gospodarczą (np. bankiem, firmą)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich