MIP, M.I.P.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
MIP, M.I.P. (marine insurance policy) – polisa ubezpieczenia morskiego
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich