M.D., M/D

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M.D., M/D (memorandum of deposit) – potwierdzenie zdeponowania dokumentów własności
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich