M.B.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
M.B. (merchant banker) – bank akceptacyjny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich