L, L

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
L, L:
a) (leverage) – dźwignia (finansowa); jest liczona jako iloraz: długu (tzn. różnych pozycji zobowiązań podmiotu) do sumy kapitałów (funduszy) własnych,
b) (line, l) – linia
c) (lowest price) – najniższa cena, minimalny kurs (papierów wartościowych)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich