J & J

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
J & J (Semi-annual payments of interes tor dividends in January and July) – płatność odsetek lub dywidend w półrocznych ratach w styczniu i w lipcu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich