J.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
J.C. (Jurisconsult(ant)) – doradca prawny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich