IDEP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IDEP (African Institute for Economic Development and Planning) – Afrykański Instytut Rozwoju Gospodarczego i Planowania, jednostka zależna finansowo od Komisji UNECA
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich