IDA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IDA (International Development Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Rozwoju, utworzone 1960 przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD), z siedzibą w Waszyngtonie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich