ICC f.p.a.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ICC f.p.a. (Institute Cargo Clauses free of particular average) – Instytutowe Klauzule Ładunkowe wyłączające poszczególne (pojedyncze) awarie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich