ICAI

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ICAI (Institute of Chartered Accountants in Ireland) – Instytut Biegłych Rewidentów (Licencjonowanych Księgowych) w Irlandii, utworzony 1949, z siedzibą w Dublinie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich