IASG

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IASG (Inflation Accounting Steering Group in UK) – Grupa Kierowania Rachunkowością Inflacyjną w Wielkiej Brytanii
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich