IAS

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
IAS:
a) (Internal Audit Service) – niezależna komórka audytu wewnętrznego przy Komisji Europejskiej
b) (International Accounting Standard) – międzynarodowy standard rachunkowości
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich